با استعداد بازی کنید، در عین حال بر اصول بازی تمرکز کنید. جردن ریکت الویشن از بازیکنان تیم الهام گرفته است، افرادی که در دو انتهای زمین با قدرت و سرسختی حریفان را شکست می دهند. کفشی سَبُک و بادوام که از پشتیبانی خوبی برخوردار است.

هیچ محصولی یافت نشد.