قوانین و مقررات

  • مسئولیت صحت نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، آدرس و کد پستی خریدار به عهده وی می باشد.
  • هزینه تعویض سایز و ارسال مجدد به عهده مشتری می باشد، هزینه ارسال مجدد کفش از فروشگاه 50 هزارتومان می باشد.