در حال نمایش 5 نتیجه

طرفداران پروپاقرص آدیداس یزی بوست 350 و افراد صاحب کلکسیون های کتونی، این مدل را تمیز و بانمک توصیف کرده و تعصب خاصی نسبت به این کفش دارند. اکثر خریداران از کیفیت مواد استفاده شده در این کفش تحت تاثیر قرار گرفته اند.